Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ufabettoys.com โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้นมา จะเป็นมาตรฐานในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งสมาชิกใหม่ และ เก่า จะต้องทำความเข้าใจให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ข้อมูลในแต่ละข้อจะมีผลประโยชน์และผลเสียโดยตรงต่อสมาชิกทุกคน

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabettoys.com มีมาตรการและนโยบายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับของเว็บไซต์เราอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกครั้งแรก จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , อีเมล , หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการในครั้งต่อไปสำหรับสมาชิก จะสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะระบบคุกกี้จะทำการจดจำและบันทึกรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูล หรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางเว็บไซต์จะนำมาปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด , โปรโมชั่น

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการส่งต่อ หรือ เผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลที่สาม โดยจะยกเว้นในกรณีที่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกคน จะถูกจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัยพร้อมให้การดูแล

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่มีมาตรการในการให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากตรวจสอบแล้วพบเจอ ทางเว็บไซต์จะยกเลิก หรือ ถอดถอนการเป็นสมาชิกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ท่านใดที่อยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ติดต่อทีมงานผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabettoys.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลงนโยบายในแต่ละข้อได้ทุกเวลา โดยจะแจ้งรายละเอียดวันที่และเวลาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ufabettoys.com

 • การติดต่อเรา

สมาชิกที่ต้องการติดต่อทีมงาน หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง contact@ufabettoys.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ จะเป็นรูปแบบภาษาไทยทั้งหมด สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่นได้ แต่เวอร์ชันพื้นฐานจะเป็นภาษาไทย

 

ทางเว็บ ufabettoys.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นว่าสมควร

Avatar
admin